Wat doe je bij digipesten

 Als jij gepest wordt via internet, is stap 1 om er met iemand over te praten. Zodat je samen kunt

    nadenken over wat de beste stappen zijn om het pesten te stoppen.

 

Een paar tips:

# reageer niet op de vervelende berichten die je ontvangt;

# geef nooit je adres, achternaam en telefoonnummer;

# gebruik altijd een nickname (schuilnaam);

# bewaar de berichten, deze kunnen later van pas komen als bewijs;

# reageer niet op een nummer dat niet wordt herkend;

# chat alleen als je de ander ook kunt blokkeren;

# houdt inlognamen en wachtwoorden geheim.

Op diverse online gebieden kun je een operator of moderator/administrator aanspreken over de

gebeurtenissen. Denk hierbij aan social media of een chatroom. Zo kunnen die verdere stappen

ondernemen.

 

Let altijd op wat je op internet zet of doet!

 

Links:

www.pestweb.nl

Stop pesten, de anti-pest App

meldpunt discriminatie internet

www.meldknop.nl

youtubevideo's

'Speak up, stop pesten' (voor basisschoolleerlingen)

Speak up-Facebookpagina

 

Voor ouders en leraren:

www.schoolenveiligheid.nl

www.pestweb.nl

www.pestbriefje.com

mediawijsheid.nl

'It's up to you'