Waarom MKP

Wij schrikken wel eens van verhalen over pesten op school. En maken ons zorgen over het toenemende geweld in de samenleving. Hoe gaan kinderen om met groepsdruk? Helaas verhardt de samenleving. Omgangsnormen veranderen. Daarom is er het Marietje Kessels Project. Ook biedt het project extra ondersteuning voor meer kwetsbare kinderen en voor hen die zich overschreeuwen.

De een leert zijn rug wat meer te rechten en de ander komt meer terug op de grond. Kinderen leren voor zichzelf op te komen zonder anderen daarbij te kwetsen. De trainingen bereiden ook voor op de omgang met anderen op de middelbare school. ‘Daar moet je zelfstandig keuzes gaan maken en worden de groepjes weer opnieuw ingedeeld, waar sluit jij je bij aan?’.