Voorwaarden voor deelname en kosten

Voorwaarden


 • -Een intakegesprek voorafgaand aan de start van de lessencyclus;
 • -Aanwezigheid van een actief betrokken leerkracht;
 • -Het inplannen van 10 tot 12 opeenvolgende lessen (exclusief vakanties) van 60 minuten elk;
 • -Het vrijmaken van tijd van de betrokken leerkracht voor nabespreking van de les en eventuele zorgsignalen met betrekking tot individuele kinderen. Het gaat om ongeveer 15 minuten per week;
 • -Een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 16 leerlingen per jongens- of meisjesgroep;
 • -Beschikbaarheid van twee lesruimtes: in verband met fysieke technieken bij voorkeur speellokaal en gymzaal die gelijktijdig gebruikt kunnen worden;
 • -Bereidheid om mee te werken aan het geven van voorlichting en informatie aan de ouders door middel van een ouderavond/-ochtend of -middag;
 • -Medewerking aan de evaluatie van het programma.

 

Randvoorwaarden

 • -De betrokken groep 7 of 8 heeft seksuele voorlichting gehad of deze wordt gestart vóór les 8;
 • -Preventie van machtsmisbruik en bevordering van weerbaarheid is opgenomen in het locatieplan;
 • -De school heeft een goed functionerende klachtenregeling.

Kosten

De kosten voor deelname worden voor het grootste deel betaald door gemeente Tilburg.

De eigen bijdrage aan het Marietje Kessels Project (MKP) voor school is € 486,00 en is daarmee niet verhoogd. De bijdrage geldt voor een groep van maximaal 16 jongens en 16 meisjes. Bij meer dan 16 deelnemers per groep wordt de groep gesplitst. De bijkomende kosten zijn in dat geval € 243,00 per groep (jongens of meisjes).