Vergoeding voor Marietje Kessels Project aanvragen?

Marietje Kessels Project is onderdeel van het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Dat betekent dat Nederlandse scholen buiten Tilburg deze interventie kunnen aanvragen met (financiële) ondersteuning. In Tilburg gelden er andere afspraken.

 

Scholen kunnen kiezen uit drie onderdelen:

1. Gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over passende gezondheidsactiviteiten en maatregelen voor de school.

2. Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school. Scholen kunnen kiezen uit een menu met activiteiten rond thema’s als voeding, alcohol of sociaal-emotionele ontwikkeling.

3. Een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. De vergoeding kunnen scholen ook inzetten om een vignet Gezonde School aan te vragen. De vergoeding is niet bestemd voor het inkopen van lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

 

Marietje Kessels Project valt onder het tweede onderdeel. Dit is niet te verwarren met het derde onderdeel: vergoeding van taakuren. Wanneer scholen de vergoeding van taakuren aanvragen, dan kunnen zij deze vergoeding alleen inzetten voor het aanstellen van een medewerker in de school die aan de slag gaat met het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Dit onderdeel kan niet worden benut voor het volgen van trainingen of bestellen van lespakketten.

 

Scholen kiezen voor het tweede onderdeel als ze het Marietje Kessels Project aan willen vragen.

 

Scholen kunnen een aanvraag doen bij de Gezonde School.

 

 

 

Flyer over algemene ondersteuningsaanbod Gezonde School:

Op school de gezondheid van uw leerlingen of studenten stimuleren? Hen aanmoedigen om meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen? Vraag dan ondersteuning aan.

 

De mogelijkheden?

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen:

 

  • Een Gezonde School-adviseur geeft u gratis advies-op-maat over gezondheid en hoe uw school hieraan kan werken. De adviseur is goed thuis in de Gezonde School-aanpak en de lokale situatie. Ook adviseren ze u over de regionale partijen waarmee u kunt samenwerken om zo tot duurzaam gezondheidsbeleid te komen. De adviseur helpt u een schoolgezondheidsplan op te stellen waarin de gezondheid van uw leerlingen of studenten centraal staat.

 

  • Aan de slag met een Gezonde School-activiteit? Vraag dan een bijdrage in de kosten aan of extra hulp bij het uitvoeren van zo’n activiteit. U kiest uit activiteiten rond thema’s als fysieke veiligheid, relaties en seksualiteit, roken, alcohol en drugs, sociaal-emotionele ontwikkeling, sport en bewegen en voeding. Welke (financiële) ondersteuning u hierbij krijgt, leest u op de website.

 

  • Een andere mogelijkheid is een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers zodat zij schoolgezondheidsbeleid kunnen maken of uitvoeren. Voor ieder onderwijstype is een vaste vergoeding voor een aantal taakuren beschikbaar (po = € 2000 voor ongeveer 40 taakuren, vo = € 4000 voor ongeveer 80 taakuren en mbo = € 6000 voor ongeveer 120 taakuren). U kunt de vergoeding ook gebruiken om een vignet Gezonde School aan te vragen.
    De vergoeding is niet bestemd voor het inkopen van lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

 

Waarom? Drie goede redenen:

  1. 1.    Leerlingen en studenten presteren beter op een Gezonde School.
  2. 2.    Het ondersteuningsaanbod helpt u op weg.
  3. 3.    U kiest het aanbod dat het beste bij uw school past.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het ondersteuningsaanbod? Neem dan contact op met een Gezonde School-adviseur of kijk op www.gezondeschool.nlDaar vindt u informatie over onder meer de voorwaarden, keuzemogelijkheden en selectiecriteria.

 

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maken het ondersteuningsaanbod Gezonde School mogelijk. De uitvoering is belegd bij RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.