Rots en Water

Kinderen dienen te leren zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken. En te leren hoe ze met anderen kunnen samenwerken, spelen en leven (Water). Afhankelijk van de situatie kiest men voor een Rots- of Waterhouding. De training Rots en Water is speciaal voor jongens ontwikkeld, maar bestaat inmiddels ook voor meisjes. Voor jongens is er een psychofysieke werkwijze, want zich mondeling uitdrukken is voor hen vaak lastiger. Zij leren in de training hun energie beheersen en richten. Via fysieke vormen van communicatie leren de deelnemende jongens andere, meer verbaal gerichte communicatievaardigheden aan. Actie, uitdaging, spel en beweging staan centraal.  Meisjes neigen meer naar een verbaal-emotionele ontwikkelingsweg. Het vermogen tot reflectie, analyseren en verwoorden van emoties staat in de Rots en Water-training voor meisjes centraler.

 

Basisthema's zijn:

 Zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen; 

 lichaams-, emotioneel- en zelfbewustzijn;

 interactie.

Voortbouwend kan er aandacht zijn voor:

 veiligheid, integriteit, assertiviteit;

 het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas) die richting geeft en je ook met anderen verbindt (solidariteit). Solidariteit hangt samen met een zich sterker ontwikkelend besef van waarden, normen en omgangsvormen.

 

Voor deze training wordt een bescheiden eigen bijdrage gevraagd. Er zijn acht bijeenkomsten. Rots&Water wordt klassikaal op scholen binnen het BO en VO aangeboden en voor groepen op basis van individuele aanmeldingen. De trainers van het Marietje Kessels Project zijn Rots&Water gecertificeerd. Voor meer informatie: http://www.rotsenwater.nl