Randvoorwaarden Marietje Kessels Project

Aanbieders die met het Marietje Kessels Project willen gaan werken, moeten het programma uitvoeren volgens de beschrijving in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi (Nederlands Jeugdinstituut). Concreet betekent dit dat het project aan de volgende kenmerken moet voldoen:

 

  • -de lessenserie bestaat uit  twaalf lessen van 60 minuten die onder schooltijd worden gegeven, in aanwezigheid van de leerkracht;
  • -er is een ouderavond;
  • -de lessen worden aan meisjes en jongens apart gegeven door een respectievelijk vrouwelijke en mannelijke trainer;
  • -de trainers zijn post-hbo geschoold volgens de eisen zoals beschreven in paragraaf 4.1.

 

Daarnaast zijn jaarlijkse bijscholing, intervisie, uitwisseling van fysieke technieken en deelname aan het landelijk platform ook voorwaarde om de naam Marietje Kessels Project te mogen voeren. Toetsing van de kwaliteit vindt per regio plaats en wordt uitgewisseld in het Landelijk Platform Marietje Kessels Projecten.

 

BijlageGrootte
Print randvoorwaarden.pdf85.16 KB