Randvoorwaarden Marietje Kessels Project

Aanbieders die met het Marietje Kessels Project willen gaan werken, dienen het programma uit te voeren volgens de methodiekbeschrijving die te vinden is in het handboek. De naam ‘Marietje Kessels Project’ mag alleen gevoerd worden met schriftelijke toestemming van IMW Tilburg.

 

  • Het project dient aan de volgende kenmerken te voldoen:

·      

De lessenserie bestaat uit 10 tot 12 lessen van 60 minuten die onder schooltijd worden gegeven, in aanwezigheid van de leerkracht.

·      

Er is een ouderavond.

·      

De lessen worden aan meisjes en jongens apart gegeven door een respectievelijk vrouwelijke en mannelijke trainer.

·      

De trainers zijn post-hbo geschoold volgens de eisen zoals beschreven in paragraaf 4.1.

 

Daarnaast zijn jaarlijkse bijscholing, intervisie, uitwisseling van fysieke technieken en deelname aan het landelijk platform ook voorwaarde om de naam Marietje Kessels Project te mogen voeren. Toetsing van de kwaliteit vindt per regio plaats en wordt uitgewisseld in het Landelijk Platform Marietje Kessels Projecten.

 


·      

De lessenserie bestaat uit 10 tot 12 lessen van 60 minuten die onder schooltijd worden gegeven, in aanwezigheid van de leerkracht.


·      

Er is een ouderavond.


·      

De lessen worden aan meisjes en jongens apart gegeven door een respectievelijk vrouwelijke en mannelijke trainer.


·      

De trainers zijn post-hbo geschoold volgens de eisen zoals beschreven in paragraaf 4.1.