Ontstaansgeschiedenis Marietje Kessels Project

Ontstaansgeschiedenis Marietje Kessels Project

In 1990 is het Marietje Kessels Project (MKP) ontstaan. Het MKP wil kinderen weerbaar maken tegen machtsmisbruik. Het project is voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. In het project leren ze om goed voor zichzelf op te komen.

In de eerste jaren van het project werden de lessen alleen aan meisjes gegeven. Het draaide vooral om lichamelijke zelfverdediging. Bijvoorbeeld hoe je los kan komen als iemand je zomaar ineens vastpakt, of hoe je een klap kan ontwijken als iemand je wil slaan. Deze lessen werden door vrouwen gegeven.

In 1994 kwam er voor de jongens ook een speciaal project; het mini-macho project. Dat ging over beter omgaan met gevoelens en hoe ga je op een prettige manier met elkaar om? Deze  lessen werden door mannen gegeven.

Vanaf 1996 werd het Marietje Kessels Project voor de meisjes en de jongens hetzelfde. De beste onderdelen werden uit de eerdere twee projecten gehaald en samengevoegd. De jongens kregen nu ook lichamelijke zelfverdediging, en bij de meisjes werd er vaker stilgestaan bij gevoelens en omgaan met elkaar.

Jongens en meisjes apart

Jongens en meisjes krijgen apart les van elkaar. Hoewel het project voor meisjes en jongens in grote lijnen gelijk is, zijn er namelijk ook verschillen tussen de meisjes- en de jongenslessen. Meisjes en jongens zijn nu eenmaal anders en maken soms ook andere dingen mee. De lessen voor de meisjes worden nog steeds gegeven door een vrouwelijke trainer. De lessen voor de jongens worden gegeven door een mannelijke trainer.

Het MKP gaat met de tijd mee en daardoor passen we de lessen waar nodig aan. Zo is er de laatste jaren bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor een veilig gebruik van internet en cyberpesten. Ook zijn er nu binnen de training veel onderdelen en oefeningen uit het Rots & Water programma.

Het MKP is in Tilburg begonnen, maar inmiddels vinden op heel veel plaatsen in Nederland deze lessen plaats. Vaak onder de naam Marietje Kessels Project, soms ook onder een andere naam.

In Tilburg is het Marietje Kessels Project een onderdeel van het IMW (Instituut voor Maatschappelijk Werk). Ongeveer veertig scholen uit de gemeente Tilburg doen jaarlijks mee aan het project.