Onderdelen training

Fysieke technieken in de MKP-training:


 Schreeuwen


 Polsbevrijdingen


 Middelbevrijdingen


 Afweren en ontwijken van klappen


 Trappen (in noodsituaties)


 


Andere onderwerpen in de MKP-training:


Ÿ Lichaamshouding


Ÿ Gevoelens van jezelf en anderen herkennen, zoals ja-gevoelens, nee-gevoelens en twijfel-gevoelens


Ÿ Het uiten van deze gevoelens


Ÿ Respecteren van eigen grenzen en de grenzen van anderen


Ÿ Opkomen voor jezelf door te vertrouwen op eigen kracht en mogelijkheden


Ÿ Hulp vragen en hulp geven


Ÿ Bewust zijn van de invloed van de groep


Ÿ Veiligheid (thuis, op straat en op internet)


Ÿ Pesten


Ÿ Kindermishandeling


Ÿ Plankje doorslaan