Informatie voor scholen

Het Marietje Kessels Project heeft een comité van aanbeveling. Daarin hebben professionals zitting die zijn betrokken bij de thema's machtsmisbruik en weerbaarheid.

 

De leden van het comité zijn:

 

  • # De heer Bram Tuk, senior onderzoeker Pharos
  • # Mevrouw Gerrianne Rozema, senior adviseur Nationaal Programma Huiselijk Geweld & Kindermishandeling
  • # De heer Kees Bakker, oud-voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Jeugd Instituut
  • # Mevrouw Marcelle Hendrickx, wethouder gemeente Tilburg
  • # Mevrouw Martine Delfos, wetenschappelijk onderzoeker, therapeut en schrijfster
  • # Mevrouw Tea Hol, directeur Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/Huiselijk Geweld