Handout aanbod pestpreventie IMW

Wordt er op school gepest? Hangt er een negatieve sfeer in de groep? Zijn er kinderen die zich buitengesloten voelen? Wij bieden naast het Marietje Kessels Project ook verschillende anti-pest programma’s aan. Hieronder kunt u lezen welke programma’s we bieden. Naast de vaste programma’s werken wij ook op maat. U kunt altijd bij ons terecht met vragen over pesten.

 

Wij bieden de volgende trainingen aan:

 • Pestprogramma voor bovenbouw
 • Zomertraining
 • Meidenvenijn
 • Pestprogramma voor de middelbare school en MBO
 • Gastlessen over cyberpesten op middelbare school en MBO

 

Anti-pest programma op de basisschool

Doelgroep:

Deze lessen kunnen op maat gemaakt worden voor groep 5 tot en met 8 van de basisschool.

Dit programma kan preventief worden ingezet, maar ook wanneer er een actueel pestprobleem is.

Doel:

 • Leerlingen inzicht geven in de verschillende rollen die er zijn bij het pesten. Welke rol hebben zij zelf: het slachtoffer, de Pester, de Meeloper, de Toekijker of de ridder?
 • Leerlingen bewust maken van de impact die pesten heeft op iemands leven, wat kunnen de gevolgen zijn?
 • Mogelijkheid bieden om zonder te beschuldigen pestproblemen te bespreken.
 • Mogelijkheid bieden om sorry te zeggen.
 • Leerlingen weten wat ze kunnen doen wanneer er gepest wordt.

Hoe doen we dat:

We doen verschillende rollenspellen en (samenwerkings) oefeningen met de groep en de leerkracht. Naar aanleiding van een gezamenlijk rollenspel voeren we een gesprek over pesten. We proberen tijdens dit gesprek een veilige sfeer te creëren, waarin kinderen eerlijk kunnen zijn naar zichzelf en de ander.

Tijdsinvestering:

Afhankelijk van de exacte vraag varieert het aanbod van een gastles van 1,5 uur tot een programma van 5 sessies.

 

Anti-pest programma Voortgezet Onderwijs en MBO

Doelgroep:

Deze lessen kunnen op maat gemaakt worden voor alle leerlingen van de middelbare school en het MBO. Dit programma kan preventief worden ingezet, maar ook wanneer er een actueel pestprobleem is.

Doel:

 • Leerlingen inzicht geven in de verschillende rollen die er zijn bij het pesten. In een groepsgesprek over de rollen die zij zelf hebben in het pestgebeuren. Welke rol hebben zij zelf: het slachtoffer, de pester, de meeloper, de toekijker of de verdediger?
 • Leerlingen bewust maken van de impact die pesten heeft op iemands leven, wat kunnen de gevolgen zijn?
 • Mogelijkheid bieden om zonder te beschuldigen pestproblemen te bespreken.
 • Mogelijkheid bieden om sorry te zeggen.
 • Leerlingen weten wat ze kunnen doen wanneer er gepest wordt.
 • Leerlingen leren stevig te staan.
 • Leerlingen krijgen inzicht in groepsdruk en leren vaardigheden om hiermee om te gaan.
 • Leerlingen leren beter samenwerken.

Hoe doen we dat:

We doen verschillende rollenspellen en (samenwerkings-)oefeningen met de groep en de docent. Naar aanleiding van een gezamenlijk rollenspel voeren we een gesprek over pesten. We proberen tijdens dit gesprek een veilige sfeer te creëren waarin jongeren eerlijk kunnen zijn naar zichzelf en de ander.

Tijdsinvestering:

Het programma bestaat in principe uit 3 keer 2.5 uur, maar kan naar behoefte worden aangepast naar bijvoorbeeld 7 bijeenkomsten van 1 uur.

 

Zomertraining Met plezier naar school

Doelgroep:

 • Kinderen uit groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaan en de ervaring hebben dat het contact maken met leeftijdsgenoten niet altijd makkelijk is.
 • Ook voor kinderen die zich weleens buitengesloten hebben gevoeld of gepest zijn op de basisschool.
 • Leerlingen in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar, die van school veranderen en daar erg tegen op zien.

Doel:

 • Vaardigheden aanleren zodat ze makkelijker contact maken met leeftijdsgenoten.
 • Beter leren omgaan met kritiek.
 • Mentaal en fysiek sterker worden in wat ze wel en wat ze niet willen.
 • Het GGGG-model leren kennen. Het verband tussen gebeurtenis, je gedachte daarover, je gevoelens, je gedrag en het vervolg.

Hoe doen we dat:

Tijdens een 2-daagse training in de laatste week van de zomervakantie werken we met een groep maximaal 12 kinderen. We oefenen allerlei lastige situaties die te maken hebben met de overstap naar de middelbare school.

We doen toneelstukjes en spelletjes en voeren verschillende gesprekken. Na zes weken is er een terugkombijeenkomst. De leerlingen krijgen een tippenboekje. De tips die ze tijdens de training krijgen zijn samengevat in het boekje.


Gastlessen over cyberpesten

Doelgroep:

Deze lessen over (cyber) pesten kunnen op maat gemaakt worden voor bovenbouw basisscholen, voortgezet onderwijs, mbo-studenten, hbo-studenten, werkende jongeren.

Doel:

 • Inzicht krijgen wat is pesten en hoe kun je het stoppen.
 • Welke vormen van cyberpesten zijn er.
 • Gevolgen van pesten.
 • Veilig en pestvrij internetten.
 • Herkennen van signalen van pesters en gepesten.

Hoe doen we dat:

In een interactieve les gebruiken we ROTS&WATER-oefeningen om te laten zien hoe je pesten kunt stoppen. Door middel van rollenspel spelen we lastige situaties uit. We oefenen ander gedrag en kijken naar het effect daarvan.

 

Meidenvenijn

Doelgroep:

Meisjes vanaf de leeftijd 10 jaar. Het kan zowel gericht als preventief ingezet worden in het basis- en voortgezet  onderwijs, maar ook op andere plekken waar groepen meisjes bij elkaar zijn. Zoals sportclubs, MBO`s, jeugd-en zorginstellingen.

Doel:

Meer inzicht krijgen in het gedrag en de rollen van meiden.

Bewust worden van het effect van gedrag op anderen.

Onderkennen van de eigen kwaliteiten.

Leren ombuigen van negatief gedrag naar positief gedrag.

Hoe doen we dat?

Meisjes pesten meestal door middel van sociale relaties. In meidengroepen heerst er vaak een ‘koningin’. Dit populaire meisje omringt zich met hofdames en trouwe onderdanen. Zij bepaalt wie bij haar club hoort en wie niet. In elke klas of meidengroep zijn in meer of mindere mate deze typische meidenrollen van koningin, hofdame en onderdaan te herkennen. Het machtsspel van de koningin en haar hofkliek leidt altijd tot probleemsituaties, zoals (online) roddelen, pesten en buitensluiten.

Op een speelse en aantrekkelijke manier proberen we de meiden inzicht te geven in hun eigen ‘kliek’. We gebruiken rollenspellen, oefeningen en voeren gesprekken.

Tijdsinvestering:

Het programma kan op 2 manieren worden ingezet.

Ten eerste als preventie les ‘Meidenvenijn’ om het onderwerp bespreekbaar te maken binnen een groep.

Ten tweede als training, als er geconstateerd is dat er in zorgwekkende mate sprake is van meidenvenijn. Het programma bestaat dan uit 4 bijeenkomsten van minimaal 2 uur.

BijlageGrootte
Handout aanbod anti-pest programma's IMW Tilburg.pdf112.42 KB